EU al món

«Coneixement no significa ser un expert en una gran quantitat d’informació diferent, sinó entendre la naturalesa de la ment. Aquest coneixement pot penetrar en cadascun dels nostres pensaments i il·luminar cadascuna de les nostres percepcions.» Matthieu Ricard

Educació Universal comparteix projectes i activitats con Universal Wisdom Education (Educació en Saviesa Universal).

La inspiració d’aquesta idea educativa ha fructificat en forma de múltiples ini- ciatives i projectes a diferents països i cultures dedicats a tota mena de públics. Vegem-ne una mostra:

Foundation for Developing Compassion and Wisdom (Fundació per al desenvolupament de la saviesa i la compassió). És un organisme in- ternacional sense ànim de lucre, amb seu a Londres, que ajuda a pro- moure i a desenvolupar l’Educació en Saviesa Universal arreu del món. Per a més informació: http://www.compassionandwisdom.org

Altres projectes associats:

The Potential Project http://www.potentialproject.com
Loving Kindness Peaceful Youth http://fpmt.org/education/secular/lkpy/
The Karuna Group http://www.thekarunagroup.com
Universal Education Italia http://www.universaleducation.it

A més, actualment hi ha arreu del món diverses escoles que apliquen la meto- dologia d’Educació Universal / Universal Wisdom Education, adaptant el seu currículum al context sociocultural en què es troben:

Tara Redwood School (California, EE.UU.) www.tararedwoodschool.org
Maitreya Project School (Bodhgaya, India). www.maitreyaeducation.org
Alice Project (India) www.aliceproject.org

Continguts sota llicencia 'Creative Commons By', Educación Universal 2008-11 | © Fotografies menús, Violeta de Lama | Nota legal | Contacte | Intranet | Disseny: LetItWeb!