Metodologia

A Educació Universal es valora positivament que l’educador pugui elaborar un mètode adequat a la seva mida i a la dels educands amb els quals treballa. Per això necessitarà fer ús de la seva pròpia saviesa i potencial. No és tan important el recurs, material o llibre concret a utilitzar, com a qui es dirigeix i com s’utilitza. Per aquest motiu, en les diferents propostes de formació que s’ofereixen pretenem suggerir i inspirar possibles vies més que fixar un únic camí. 

En aquest sentit, apostem per: 

Una educació que té per objectiu principal educar per ser feliços, i satisfer d’aquesta manera l’aspiració universal de l’ésser humà al ple benestar i no només a una mera gratificació superficial o passatgera. 

Una educació equilibrada i integral, dirigida a preparar persones per a totes les esferes de la vida, i que abordi totes les facetes de la persona, incloent-hi les dimensions física, cognitiva, emocional, social i existencial. 

Un aprenentatge experiencial que parteixi de la base que l’educand no és un receptor passiu, al qual s’ha d’omplir amb informació i coneixements, sinó que requereix mètodes actius que li permetin arribar a abstraccions, a generar un coneixement propi mitjançant l’experimentació i la vivència. Només així, a partir d’una experiència sentida com a pròpia, l’educand es podrà obrir a l’experiència dels altres, per empatitzar i transmetre les habilitats i els coneixements adquirits, i podrà contribuir així a l’harmonia de l’entorn i de la societat. 

Una educació que es basa en les tècniques d’introspecció, incloent-hi la meditació i la contemplació, per cultivar l’atenció i la concentració, facilitar el procés d’aprenentatge, l’autoconeixement, el coneixement de la realitat i l’harmonia en nosaltres mateixos i amb el món, amb l’objectiu de desenvolupar el potencial de la persona. 

L’educador com a referent per als educands i exemple del que vol ensenyar o transmetre. Això implica, inevitablemente, estar immers en un procés constant d’evolució personal i d’autoconeixement, ser humil per reconèixer les pròpies capacidats i limitacions, estar disposat a compartir la incertesa, acceptar l’error i obtenir coneixement d’un mateix. Aquest punt té una gran importància en el procés educatiu perquè el dota de coherència. 

Continguts sota llicencia 'Creative Commons By', Educación Universal 2008-11 | © Fotografies menús, Violeta de Lama | Nota legal | Contacte | Intranet | Disseny: LetItWeb!