UD 1 – Activitats i avaluació

Activitats i temporització

Aquesta unitat didàctica consta de 7 sessions

Sessió 1

Objectius

A la primera sessió de classe es tracta de comentar els continguts de l’assignatura especificant que el tema artístic s’utilitza com a mètode d’introspecció i que l’important no és la realització dels exercicis amb més o menys destresa. No cal entrar amb gaire detall respecte als blocs i les actituds, que es presentaran més endavant. El fet de mantenir una mica el factor sorpresa pot servir de motivació en aquesta matèria. Com que es treballen qüestions personals cal recordar-los la importància de crear un clima de respecte cap als treballs i les opinions dels companys.

Autorretrato del cuerpo – Maria Fuentes

En aquesta primera sessió s’explicarà que han de fer un autoretrat, que consisteix en la realització d’un dibuix en blanc i negre de la seva cara. Es pot aprofitar per explicar el tema de la proporció en la figura humana ja que el primer dia no porten normalment cap fotografia seva. Tot i que pot servir per començar utilitzar com a model una fotografia que es facin amb el mòbil, és recomanable demanar-los que portin una fotografia impresa en paper. És important repartir el full de l’autorització de la imatge i especificar que es faran fotografies del procés de treball, de les seves obres i d’ells mateixos. Si el docent vol fer una valoració sobre aquesta matèria per comprovar el grau de repercussió que té, pot utilitzar els qüestionaris adjunts. Aquest primer dia pot ser un bon moment per repartir el full de valoració inicial, en el qual es recolliran les expectatives respecte a aquesta matèria.

Materials i recursos

 

Sessió 2

Objectius

Observació del seu físic Aplicació de la proporció.

Activitats

Durant aquesta sessió fan el seu autoretrat a llapis. En funció de la rapidesa a l’hora de realitzar-lo poden fer ombres o no. Si el temps de l’assignatura és només d’una hora setmanal, seria convenient que s’emportin el dibuix a casa per acabar-lo. S’hauria de recordar que l’objectiu de la matèria no és la realització acurada de l’autoretrat. En tenim prou amb una primera aproximació.

Materials i recursos
  • Làmines DIN A3.
  • Llapis de grafit.

Sessions 3, 4 y 5

Retrato de George Dyer en un espejo – Francis Bacon

Sessions 3, 4 i 5

Objectius

Prendre consciència que tenim una part mental i emocional.

Activitat

En començar la sessió se’ls preguntarà si creuen que hi ha alguna cosa més a representar. Si són alguna cosa més que el seu cos. La majoria acostuma a respondre que sí, i sense entrar en gaire detall se’ls anima a fer un segon autoretrat que representi aquesta part més complexa d’emocions i de pensaments que acabem anomenant ment. Se’ls passarà un vídeo titulat L’autoretrat de diferents artistes que comença amb l’autoretrat de Monet i avança de forma no exactament cronològica per diversos artistes del segle XX. Les obres serveixen com a referent i motivació de cara a la realització del segon autoretrat. És convenient facilitar-los materials diversos com per exemple pintures, papers, cola, ceres, etc. Una vegada acabat l’autoretrat poden preparar un petit guió que els servirà en l’exposició de la següent sessió.

Materials y recursos

  • Projector i ordinador
  • Vídeo: L’autorretrat
  • Làmines DIN A3
  • Pintures, ceres, llapis de colors, etc.

Sessió 6

Objectius

Prendre consciència de la importància de la ment. Observar la diversitat a partir de les explicacions dels companys.

Autoretrat de la ment

Activitats

Aquest dia la classe es dedica a l’exposició de les obres dels alumnes. Es demana a cadascú que expliqui els dos autoretrats, especialment el segon, de manera que els estudiants ens parlin de si mateixos, del que han vist i han intentat representar. Per poder preparar una presentació que resumeixi el treball d’aquest bloc, el docent haurà de prendre nota del que expliquen i fer fotografies d’ells i de les seves obres.

Materials i recursos
  • Càmera per fer fotografies.

Sessió 7

Objectius

Començar a plantejar-nos que la ment es pot cuidar.

Activitats

El docent passarà als alumnes la presentació que ha muntat a partir de les fotografies i d’un resum molt sintètic del que han comentat els alumnes. En aquesta sessió és quan en principi sorgeix la necessitat de cuidar la ment (aquella part que engloba emocions, impulsos, pensaments…). La segona part de la presentació exposa els continguts de l’assignatura que intenten donar resposta a la pregunta inicial de com es cuida la ment.

Materials i recursos

Avaluació

En aquesta unitat didàctica l’avaluació formativa es concretarà en la realització del qüestionari sobre com cuidar la ment.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.    Más información
Privacidad