UD 8 – Activitats i avaluació

Activitats i temporització

Aquesta unitat didàctica consta de 5 sessions.

Sessió 30

Objectius

Endinsar-se en el món de l’art contemporani.

Comprendre què és una performance.

Adonar-se que la vida pot ser entesa com la creació d’una obra d’art.

Activitats

Es tracta de veure la presentació sobre què és una performance realitzada en Prezi. En la mateixa presentació es fan una sèrie de preguntes que poden ser comentades a l’aula. Es demanarà als alumnes que a la propera classe portin una capsa de sabates per començar a treballar en una aplicació de l’art d’acció.

Materials i recursos:

Sessions 31 i 32

Objectius  

Adonar-se d’algunes de les seves qualitats i fortaleses.

Observar què és important per a ells, quins són els pilars que els sustenten.

Activitats

Primer es demanarà als estudiants que pintin la part exterior de la capsa que han portat de color negre i triïn un altre color per pintar l’interior.

Després se’ls demanarà que pensin en qualitats seves i què és important per a ells. Per poder trobar el que se’ls demana es recomana fer una activitat d’interiorització que serveixi per connectar amb ells mateixos; és a dir, fer una breu sessió de respiració conscient. Una vegada han fet el procés de connexió  se’ls proposarà que ho expressin a partir d’algun element, pintura, objecte, etc.

Es tracta de buscar o realitzar elements plàstics que a manera de metàfora expliquin les seves qualitats i alguna de les coses que senten com a importants en les seves vides (es recomana fer-ho amb uns 6 elements).

S’explicarà als alumnes que la propera sessió consistirà en la realització de la performance, i que serà necessari portar la capsa amb els 6 elements, així com anar vestit de negre o d’algun color fosc.

Materials i recursos
  • Pintures témperes o acrílics.
  • Diferents objectes, robes, papers, llanes, etc.

Sessió 33

Objectius

Fer-se conscients de quines són les seves fortaleses.

Aprendre amb l’observació del que comenten els companys.

Entendre i experimentar com el fet de donar els fa sentir bé, els aporta riquesa i els fa valorar el que tenen i són.

Experimentar en primera persona què és una performance.

Comprendre com la creativitat i l’art poden ser útils en les seves vides per fer-los conscients i ajudar-los a adoptar noves formes de comportament més satisfactòries.

Entendre que els elements del llenguatge plàstic, en aquest cas especialment  el color, constitueixen uns elements molt vàlids i directes en la transmissió d’idees i coneixements.

Activitats

L’activitat consisteix en la realització d’una performance en la qual intervindran tots els estudiants del grup classe. Hauran d’anar vestits de color negre o fosc i asseure’s en una rotllana a terra (sense sabates), sobre un paper d’embalar negre que prèviament haurà disposat el docent. Cadascun d’ells tindrà al davant la capsa negre i al seu interior hi haurà els objectes plàstics que ha realitzat. El professor explicarà el funcionament de la performance, que consistirà en una roda d’intercanvis de manera que la primera persona comenci  explicant que hi té a la capsa i què representa, deixi la capsa oberta i els objectes sobre el paper negre per escollir un element plàstic i donar-lo al company que té assegut a la dreta. En l’elecció de l’objecte mirarà d’escollir-lo pensant en la persona concreta que té al costat, en el que de veritat li aniria bé. Aquesta persona fa el mateix i així successivament fins a obrir totes les capses. Abans de començar la roda d’intercanvi estaria bé fer una breu sessió de respiració conscient que els ajudi a connectar amb el seu interior i serveixi perquè estiguin més presents en l’activitat de la performance.

Per poder enregistrar l’experiència, caldria que hi hagués una persona externa al grup que fes fotografies o filmés. Aquesta persona també pot ser un alumne  a qui li agradi la proposta, però és millor que no sigui el professor ja que en aquesta activitat hi juga el paper de director ja que és qui ha donat la idea i modera l’activitat.

S’adjunta un model de presentació unitat didàctica 8 sobre la generositat  realitzada per un grup d’alumnes sobre el mateix tema.

Materials i recursos

Sessió 34

Objectius

Apreciar el treball realitzat el dia anterior des de dos punts de vista: l’artístic i l’ètic.

Extreure conclusions.

Veure aplicacions de la generositat en la vida quotidiana.

Activitats
Ada Vidal

Visualitzar el muntatge a partir de l’enregistrament realitzat amb fotografies o vídeo.

Es pot acabar la sessió presentant als alumnes el vídeo What about me, I jo quèque parla de dues actituds completament oposades. En la primera s’està pendent del que fa referència a un mateix, i la segona és més oberta ja que té en compte els altres i aporta més llibertat i felicitat. S’adjunta la traducció del text del vídeo What about me.

Utilitzar el qüestionari de reflexió: What about me (I jo què) com una eina per extreure’n alguna conclusió.

Materials i recursos

Avaluació

El qüestionari que s’adjunta constitueix l’activitat d’autoavaluació i ha estat dissenyat  per ser d’ajuda en la integració del tema.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.    Más información
Privacidad