UD 9 – Activitats i avaluació

Activitats i temporització

Aquesta unitat didàctica constarà de 3 sessions.

Sessió 35

Objectius

Aconseguir que se sorprenguin davant les imatges de les gotes d’aigua fotografiades per Masaro Emoto, de manera que posin en dubte els seus descobriments.

Plantejar una comprovació paral·lela al treball realitzat pel japonès Emoto, per poder extreure’n conclusions.

Activitats

Visualitzar la presentació L’aigua, consciència i propòsitsobre les fotografies de les molècules d’aigua sotmeses a diferents paraules o músiques i comentar-ho  amb el grup classe. Plantejar que l’aigua és un element present en quasi tot a la natura i que nosaltres mateixos estem constituïts per aquest element en un 60%.

Perquè els alumnes puguin realitzar una experimentació directament i observar a simple vista i en poc temps els resultats, se’ls proposa que per grups provin de fer germinar llenties. Cada grup format per un màxim de tres persones ha de posar en dos pots de vidre llenties i cotó humit. En un dels pots escriuran (amb etiquetes adhesives) paraules positives, d’amor, semblants a les que proposava Emoto en les seves experimentacions. A l’altre pot hi escriuran mots negatius. Durant una setmana han d’anar humitejant els cotons i parlant amb un to amorós en un cas o bé de forma impertinent i despreciativa en l’altre.

Materials i recursos

Sessió 36

Objectius

Observar el procés de creixement dels brots i enregistrar-ho.

Conèixer les obres que s’estan fent actualment en el camp del bioart.

Activitats

En aquesta unitat didàctica parlarem d’una nova tendència en l’art contemporani, el bioart. Bioart és un dels corrents més recents de l’art contemporani. Té la particularitat d’assumir la biotecnologia com un mitjà. Treballa amb matèria orgànica i planteja qüestions ètiques i socials respecte a l’avenç científic de la biotecnologia. Estaria bé fer un debat sobre les qüestions ètiques d’aquest tipus d’art.

L’activitat consisteix a seguir observant l’experimentació de les llenties, a la vegada que s’enregistra en fotografies per plasmar l’experiència visualment de la manera que cada grup cregui més convenient.

Materials i recursos
  • Presentació: Bioart.
  • Els pots i les llenties del dia anterior.
  • Càmera de fotos.
  • Seria convenient disposar d’ordinadors perquè cada grup elabori la presentació i les conclusions.

Sessió 37

Objectius

Posar en comú l’experimentació dels diferents grups.

Extreure’n conclusions.

Comprendre el poder de les paraules.

Activitats

Cada grup exposa a la resta les conclusions de la seva experimentació a partir del muntatge plàstic que ha realitzat.

Si hi ha prou temps és interessant visualitzar la presentació Un lenguaje diferente i com a activitat de reflexió es facilita un guió de reflexió.

Materials i recursos

Avaluació

El qüestionari que s’adjunta constitueix l’activitat d’autoavaluació i ha estat dissenyat per ser d’ajuda en la integració del tema.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.    Más información
Privacidad