UD 6 – Activitats i avaluació

Activitats i temporització

Aquesta unitat didàctica consta de 4 sessions.

Sessió 22

Objectius

Ens aproximarem a aquest tema tan complex a partir de la presentació Art i emocions. Es tracta d’intentar entendre quines eren les emocions que van portar l’artista a fer una determinada obra, quin era el motor de l’acció i la intenció que porta a realitzar-la. Veurem obres motivades per emocions pertorbadores com les de Van Gogh, altres de motivades per sensacions de tristesa, i d’altres per sentiments d’amor com les de Chagall.

Comprendre la importància de les emocions i els hàbits de conducta.

Activitats

Per centrar la ment dels estudiants es proposa un exercici de respiració de Thich Nhat Hanh que a causa de la seva simplicitat pot ser molt útil d’aplicar a l’aula: Respiració conscient.

Aquesta classe es dedicarà a visualitzar la presentació Art i emocions, i s’intentarà descobrir quina era l’emoció i la motivació que hi havia al darrere de cadascuna de les obres seleccionades.

Les obres han estat escollides per donar peu a indagar sobre quines eren les emocions i les intencions que guiaven els artistes a realitzar determinades obres. En la presentació apareixen primer les fotografies de les obres, sense cap explicació perquè els alumnes les mirin i observin què els diuen les imatges sobre les emocions i les intencions de les persones que les van realitzar. L’explicació que acompanya les obres pretén ser el més objectiva possible i introdueix dades de quan van ser realitzades i de les circumstàncies particulars que vivien els artistes. Les frases seleccionades corresponen als mateixos artistes, a excepció de la primera.

Materials i recursos

Sessió 23

Objectius

Comprendre la complexitat d’una obra com Les Menines i apropar-nos a la intenció de Velázquez.

Comprendre l’ importància de les motivacions com a motor de les nostres accions.

Activitats

A partir de l’estudi de Las  Meninas de Velázquez, i de les interpretacions que sobre el quadre han fet diferents artistes, es pot veure la complexitat de la interpretació d’una obra. Els materials presentats en aquest apartat permeten interactuar i descobrir la composició del quadre, on era l’espectador i aventurar-se en la recerca de la intenció que guiava el pintor.

Aquests materials constitueixen un estudi molt rigorós i atractiu de l’obra ja que faciliten la interacció a partir de propostes concretes en les quals l’estudiant pot identificar personatges, resoldre la complexitat de la composició, etc. Han estat creats per José Manuel Arranz, Rafael Losada, José Antonio Mora i Manuel Sada, i amb el seu consentiment han estat traduïts i adaptats per Bernat Ancoechea i Montse Bolaño.

Si es pot disposar d’ordinadors per a tots els alumnes es començarà la classe a partir de la connexió amb la pàgina web que analitza Las Meninas, de manera que cada alumne pugui observar per si mateix i provar de resoldre les qüestions que es plantegen a partir dels materials facilitats. Es recomanarà que observin amb especial atenció l’últim apartat sobre interpretacions de l’obra per part d’altres artistes, i que intentin fer conjectures sobre quina devia ser l’emoció que els envaïa abans de fer l’obra, o bé amb quina intenció la van crear. Si no és possible comptar amb ordinadors es pot imprimir el text perquè els alumnes el puguin treballar i comentar en petits grups.

Al finalitzar la classe se’ls proposarà que durant la setmana es facin especialment conscients de què senten i de quines són les emocions que els envaeixen més sovint. Poden ser d’ajuda les pautes de reflexió proposades.

Materials i recursos
  • Aula amb ordinadors o fotocòpies sobre l’obra.
  • Pautes de reflexió sobre les emocions del dia anterior.
  • Las Meninas, de Velázquez

Sessió 24

Objectius

Prendre consciència de les emocions que els envaeixen més sovint.

Adonar-se del caràcter efímer de les emocions. L’elecció de la tècnica del monotip per realitzar l’experimentació que requereix treballar en una sola sessió afavoreix la idea de transitorietat. A la següent sessió l’estat d’ànim dels estudiants pot ser molt diferent, sobretot tenint en compte que estem treballant amb adolescents.

Activitats

És important començar l’activitat amb uns minuts de silenci, després d’haver-los explicat que  l’objectiu de la classe és connectar amb les pròpies emocions.

La proposta consisteix en la reinterpretació d’un personatge dels que apareixen  en el quadre Las Meninas. L’elecció del personatge tindrà a veure amb l’emoció que volen transmetre i de la qual s’han fet conscients, de manera que cadascú pot escollir el que vulgui, encara que estiguin repetits. Interpretaran el personatge a partir de les seves pròpies emocions, particularment amb aquelles que han observat que estaven més actives els últims temps o bé les que experimenten en el mateix moment que se’ls fa la proposta.

S’aconsella realitzar l’activitat a partir d’un monotip, i a causa de les característiques d’aquesta tècnica s’hauria de fer en una sola sessió (es pot agilitzar la feina si a la sessió anterior es comenta als alumnes que portin triat el personatge). Per facilitar la realització del monotip, és convenient que el professor hagi preparat amb anterioritat les pintures i l’acetat. Va molt bé fer servir paper plastificat o encerat (com el que utilitzen a les carnisseries) com a paleta. Poden fer tota mena de barreges a partir dels colors primaris i després tirar el paper-paleta a la brossa. Es recomana fer servir pintures acríliques o pintures a l’oli, ja que les témperes tenen poca consistència i rellisquen sobre el plàstic.

Es pinta sobre l’acetat, que al ser transparent permet posar-hi a sota una imatge o dibuix orientatiu del que es vol fer. Una vegada acabada la pintura, es posarà un full a sobre i fent pressió (millor amb un rodet) es transferirà la pintura al paper.

Materials o recursos
  • Pintures a l’oli o millor acrílics.
  • Acetats.
  • Papers encerats  o paleta.
  • Pinzells.
  • Rodet.
  • Làmines Din A3.
  • Imatges dels personatges del quadre Las Meninas. (Pot ser útil deixar la imatge del quadre projectada durant l’hora de classe).

Sessió 25

Objectius

Entendre el paper que juguen les emocions en les nostres vides.

Comprendre quines són les emocions dels altres.

Comprendre la importància de la motivació com a motor.

Activitats

Els alumnes que vulguin poden exposar a la resta l’obra i comentar el sentiment o l’emoció que els va motivar. Una vegada acabades les exposicions, estaria bé reunir-les totes en un mural, de manera que l’obra resultant sigui no només una reinterpretació del quadre Las Meninas, sinó un mapa de les emocions del grup classe. En funció del nombre d’alumnes es pot optar per realitzar dues o més interpretacions del quadre. Si el professor ho considera oportú, pot situar al full on es distribuiran els personatges les línies mestre del quadre, de manera que serveixin de guia. S’acabarà la sessió amb una petita reflexió que afavoreixi la integració del que de veritat els ha servit.

Es pot acabar la classe fent èmfasi en el caràcter efímer de les emocions a partir de les Pautes de reflexió sobre les emocions del dia anterior.

Materials

Paper d’embalar per poder penjar les pintures dels alumnes.

 Avaluació

El breu escrit d’integració final constitueix l’avaluació formativa de la unitat.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.    Más información
Privacidad