COMPOSICIÓ GEOMÈTRICA CIRCULAR

L’observació de línies a Las Meninas ens porta a la conclusió del predomini de la línia recta, sobretot vertical i horitzontal. En un quadre de la complexitat de Las Meninas també podem observar com els caps dels persontages determinen una circumferència.