UD 2 – Activitats i avaluació

Activitats i temporització

Aquesta unitat didàctica consta de 4 sessions

Sessió 8

Objectius

Començar a plantejar el tema de la percepció i la interpretació personal que fem del món.

Activitats

Aquesta classe es dedicarà a veure la presentació Com pensemen què les imatges ajuden a comprendre el tema. Comença parlant de com percebem el món que ens envolta per posteriorment plantejar com la percepció no és neutra, sinó que hi intervenen principis ordenadors i interpretadors.

Es demanarà als estudiants que reflexionin sobre els filtres que anteposen a la realitat observada, i per ajudar-los a entendre de forma més tangible què volem dir quan parlem de filtres farem un breu exercici de tipus psicològic que consistirà en la descripció d’una situació per part del professor/a davant la qual els alumnes hauran d’explicar què està passant posant-se en el lloc d’uns determinats personatges. La situació podria ser, per exemple, la descripció d’una escena situada a l’exterior d’un cinema, on es veu una noia que dóna una bufetada al noi que l’acompanya. Es demana als alumnes que ens expliquin la situació posant-se en la pell de diferents personatges com per exemple una treballadora social, un advocat, la venedora d’entrades, uns adolescents que també estan fent cua al cinema, etc.

L’exercici següent serà que materialitzin els seus propis filtres en la  construcció d’unes ulleres que faran amb cartolina i paper de cel·lofana o de seda. Com que normalment no es disposa de gaires hores a classe, l’alumne hauria d’acabar a casa les ulleres per poder treballar el proper dia en la part pràctica del següent exercici. D’altra banda, seria molt convenient suggerir als alumnes la necessitat de fer realment un treball introspectiu de manera sistemàtica durant un breu període de temps, com per exemple una setmana, per detectar algun dels nostres filtres de manera que l’alumne busqui espais de reflexió.

Materials i recursos
  • Presentació: Com pensem
  • És necessari un projector amb connexió a Internet per veure els enllaços proposats.
  • Es facilitarà als alumnes tisores, cartolines i papers del tipus cel·lofana per fer les ulleres.

Sessions 9 i 10

Objectius

Comprendre el potencial de tot el que ens envolta i de nosaltres mateixos.

Adonar-nos de la nostra mirada, dels filtres i de la relativitat del que creiem.

 

Activitats

Al començament de la classe es donarà una flor a cada alumne, de manera que fent servir una tècnica zen reflexionin sobre la flor. L’exercici de reflexió es realitzarà en parelles, de manera que cada alumne de la parella haurà de preguntar de forma repetida i sistemàtica durant 2 minuts com a molt per l’essència de la flor. És important que les preguntes no siguin alternades, sinó que primer sigui un sol alumne qui pregunta al seu company: “Quina és l’essència d’aquesta flor?”, i repeteixi la pregunta tantes vegades com calgui fins a esgotar el temps. Després és l’altre qui pregunta de la mateixa manera. És convenient que cada parella apunti les seves respostes per després poder compartir amb tot el grup l’experiència. Les respostes que donen els alumnes  constitueixen la particular manera d’entendre la flor concreta. La conclusió podria ser que, de fet, una simple flor té molt de potencial de ser experimentada i entesa de moltes maneres. (En funció del temps l’exercici es pot ampliar amb la pregunta: “Quina és la teva essència?”. La conclusió final té molt a veure també amb el potencial.)

Després de la reflexió totes les flors s’ajunten en un ram, que se situa com a  model per ser dibuixat per tots. Es tracta de dibuixar-lo a la vegada que es fan conscients de la mirada única que interposen davant de la realitat i del potencial de la pròpia flor.

Materials i recursos
  • Es necessitarà una flor per a cada alumne. Es recomana que siguin flors senzilles com per exemple margarites. També es pot optar per demanar als alumnes que cadascú porti una flor de casa.
  • Càmera de fotos per a l’educador, que farà fotografies dels estudiants amb les ulleres posades i sense ulleres. També haurà de fotografiar les flors.
  • Pintures temperes o aquarel·les.

Sessió 11

Objectius

El principal objectiu és consolidar el que s’ha après de manera que s’integrin els coneixements adquirits en les sessions anteriors.

Es tracta d’integrar els objectius generals del bloc, especialment el d’adonar-se del paper actiu en la comprensió del que els envolta i d’ells mateixos.

Estaria bé recordar-los els dos aspectes principals de l’assignatura, plantejats en el bloc 0, sobre el fet que calmant la ment aconseguim connectar amb nosaltres mateixos, i com la incorporació de noves actituds pot ser d’una gran utilitat en la modificació d’hàbits nocius.

Un altre objectiu afegit és que a partir de les imatges de les flors s’adonin del canvi que han experimentat, de com al llarg de les dues setmanes que ha durat l’exercici les flors s’han pansit i han posat en evidència el caràcter transitori que les caracteritza. Per tant, no solament la nostra visió és parcial i ve condicionada per quantitat de filtres, sinó que la realitat també és canviant, igual que nosaltres.

Activitats

En aquesta sessió es passarà la presentació digitat que ha preparat el docent, en què apareixen les imatges dels alumnes amb les ulleres posades en  moments concrets del procés creatiu, i les fotografies de les pintures que han fet els estudiants, així com diferents imatges de les flors realitzades durant el període de temps que ha durat l’exercici. A partir de la presentació s’encetarà un torn obert de paraula on s’abordaran dubtes, inquietuds, etc.

Si el temps ho permet i es disposa d’una aula amb ordinadors es pot plantejar la resolució de jocs matemàtics que tenen com a objectiu reforçar la comprensió del tema a partir d’imatges gràfiques. La solució dels exercicis en la majoria dels casos és possible només quan sortim dels límits del que estem acostumats a fer. Podem concloure a partir de la resolució d’aquests exercicis sobre la importància de sortir de la mirada estreta i parcial que tenim normalment de veure les coses i la necessitat de cultivar una visió més àmplia, que ens serà útil per resoldre més bé qualsevol conflicte o problema que se’ns presenti en la vida quotidiana.

Cal dir que els materials de la web pertanyen a J. Jareño http://www.xtec.es/~jjareno/, a qui agraeixo profundament que ens els hagi  cedit per adaptar-los a aquest context. Aquest apartat també pot ser realitzat a casa si es facilita l’enllaç.

Materials i recursos

Sessió 12

Objectius

L’objectiu principal del vídeo és tancar el tema d’aquesta unitat didàctica aprofundint en la reflexió sobre el nostre paper interpretador de la realitat que ens envolta. Cadascú de nosaltres, a partir de les predisposicions genètiques, culturals i personals que tenen a veure amb la memòria d’experiències passades, amb la familiaritat respecte al que observem, amb l’interès concret, interpretem el món. Adonar-nos de la relativitat de la nostra percepció obre portes a la llibertat, en el sentit que podem adoptar un paper actiu respecte a nosaltres mateixos i més comprensiu respecte a la resta de persones que evidentment no participen de la mateixa comprensió.

L’objectiu específic és portar l’alumne a preguntar-se sobre el paper actiu per part de l’espectador en la percepció de les obres d’art. La reflexió s’endinsa en el fet artístic a partir d’una sèrie de preguntes que ens situen en la pell d’un altre. El fet de preguntar-nos per què valorem o no una determinada manifestació artística i observar l’obra des d’un altre prisma ens ajuda a integrar la idea de la relativitat del que observem, així com la idea de la complexitat de qualsevol obra. De fet, tal com planteja Antoni Tàpies a l’última frase del vídeo, es fa  necessari un espectador actiu per completar i donar per acabada l’obra. L’art, igual que la realitat que ens envolta, és ambigu per naturalesa en la mesura que està sempre obert a la nostra interpretació, i això constitueix precisament el seu caràcter. Encara més, sense espectador no hi ha obra.

Activitats

Per tancar el tema i ampliar la reflexió al camp artístic es presenta un vídeo titulat Art i realitats. Al vídeo es plantegen una sèrie de preguntes que tenen  per  finalitat fer reflexionar l’alumne sobre la complexitat de la comprensió del fet artístic i de l’obra concreta, relacionant-ho amb el tema de la unitat didàctica La ment crea la realitat. Es pretén per tant qüestionar i comparar la nostra mirada envers la realitat amb la mirada única i activa cap a l’obra d’art.

S’adjunta un qüestionari sobre Art i realitats que es pot realitzar individualment o en petits grups. La posada en comú de tots els punts de vista enriquirà força l’experiència del fet artístic i perceptiu.

S’acabarà la unitat didàctica demanant als alumnes que després d’un minut de silenci escriguin de forma breu i intuïtiva què ha significat aquesta unitat didàctica per a ells.

Materials i recursos

Avaluació

El qüestionari de reflexió sobre el vídeo Art i realitats, així com l’escrit breu de reflexió plantejat a l’última sessió, constitueixen l’avaluació formativa.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.    Más información
Privacidad