UD 11 – Activitats i avaluació

Activitats i temporització

Aquesta unitat consta de 4 sessions.

Sessió 40

Objectius

Contactar amb la sensació d’agraïment que poden sentir cap a persones concretes.

Sentir el material dúctil a les mans i percebre’l com una possibilitat d’expressió.

Treballar de forma intuïtiva, deixant-se portar per l’emoció de gratitud.

Activitats

Començarem la classe amb uns exercicis de respiració conscient, i després es farà una sessió de visualització en què es conduirà els estudiants a recordar algun esdeveniment que en els últims temps hagi estat important per a ells. Tot seguit s’observarà les persones que directament han estan implicades en aquest fet. Podem continuar visualitzant després totes les altres persones que de forma indirecta hagi contribuït també a fer possible la seva experiència positiva. Una vegada acabada la visualització, se’ls demanarà que apuntin en un full els noms de les persones concretes que han recordat. Es repartirà a cadascun dels estudiants un tros de fang i un full de paper de diari per protegir la taula. Quan tinguin el material a punt, se’ls proposarà que primer experimentin la sensació del fang humit a les mans (pot afavorir l’experiència tancar els ulls), que notin la temperatura, la ductilitat del material, com pot agafar qualsevol forma que nosaltres vulguem… Un segon pas consisteix a demanar-los que intentin transmetre la sensació de gratitud que senten al tros de fang que tenen al davant, i que de la manera més vivencial possible modelin aquest sentiment d’agraïment. Es proposa un exercici molt intuïtiu, d’experimentació entre un material i una sensació, de manera que abans de fer l’escultura no cal que tinguin una idea molt concreta del que volen fer. Es tracta de deixar-se portar i gaudir de l’exercici. Per afavorir la concentració en el que fan i potenciar la interiorització en tot el procés pot ser d’utilitat escoltar a classe algun tipus de música tranquil·la.

Materials i recursos
  • Fang de color gris, que no necessita cocció.

Sessió 41

Objectius

Intentar connectar amb la sensació d’agraïment del dia anterior.

Concretar i acabar l’escultura.

Activitats

Començarem la classe preparant les taules per continuar amb l’exercici del dia anterior, i una vegada estiguin els preparatius dedicarem uns minuts a fer un exercici de respiració conscient molt breu en el qual podem incloure una visualització perquè recordin la sensació d’agraïment.

Continuaran amb l’escultura del dia anterior, i si algú no acaba l’obra hauria de fer-ho a casa perquè a la propera sessió s’hagi assecat l’escultura i es pugui pintar.

Materials i recursos

Les escultures que van començar a la sessió anterior.

Sessió 42

Objectius

Comprendre que les escultures quan estan en un espai públic adquireixen una nova dimensió. Mostren de forma oberta i fan públic el que volen representar.

Buscar un espai significatiu on exposar l’obra.

Activitats

Començarem la sessió veient el vídeo Escultures en el qual apareixen una sèrie d’obres tridimensionals situades en espais públics. A excepció de l’última que està ubicada a la plaça d’Atocha de Madrid, la resta pertanyen a la ciutat de Barcelona. L’objectiu del vídeo és comprendre la interacció de l’obra amb l’espai que ocupa, així com també captar l’aspecte matèric de les obres, que ens donen la possibilitat d’envoltar-les, d’intervenir-hi, amb una mirada que s’apropa i s’allunya, propera al tacte. A continuació se’ls proposarà que pintin o ultimin l’obra de la manera que creguin més adequada, i que una vegada acabada li facin algunes fotografies per poder fer un muntatge utilitzant algun programa de retoc fotogràfic, de manera que ells elegeixin la ubicació de l’obra. L’espai escollit ha de ser significatiu per a ells, ja que es tracta de trobar el lloc concret on exposaran l’agraïment que senten, on el faran públic. El treball del muntatge de les dues fotografies s’ha de realitzar normalment fora de l’horari lectiu, de manera que els estudiants enviïn per correu les fotografies de les escultures en l’entorn escollit al docent perquè aquest pugui preparar una presentació amb tots els treballs per a la propera sessió.

Materials i recursos
  • Vídeo Escultures.
  • Pintures i pinzells.
  • Ordinador i canó.
  • Connexió a Internet.

Sessió 43

Objectius

Sentir l’agraïment dels companys. Connectar amb el seu sentiment concret d’agraïment i amb el que han volgut representar.

Entendre que aquesta actitud és bàsica en el món interdependent en el qual vivim.

Comprendre com el reconeixement del paper dels altres ens fa sentir menys autosuficients i més connectats a la resta dels éssers.

Activitats

Després de l’estona dedicada a centrar la ment es visualitzaran tots els treballs del grup classe, que el professor haurà muntat en una presentació. A continuació tornarem a passar el vídeo Escultures per poder fixar-nos amb més deteniment en alguns aspectes i poder respondre i reflexionar sobre el tema de l’agraïment, els materials i les obres tridimensionals. S’adjunta un Guió de reflexió sobre l’agraïment.

Com a treball d’ampliació, pot ser interessant proposar als estudiants si algú voldria posar música al muntatge.

Estaria bé acabar la unitat passant el vídeo de la cançó A good day, amb la traducció, de manera que vegin com l’agraïment és la resposta a la comprensió de l’existència d’una llarga cadena de cooperació que fa possible el que tenim.

Laura Mateu
Materials i recursos

Avaluació

Les preguntes i pautes de reflexió serviran als estudiants per comprendre el grau d’assoliment d’aquesta actitud i fins a quin punt creuen que poden integrar-ho. El procés d’avaluació és més aviat intern, i fa referència a com es veuen ells respecte a la manera de mostrar agraïment.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.    Más información
Privacidad