UD 10 – Activitats i avaluació

Activitats i temporització

Sessió 38

Objectius

Començar a entendre que no hi ha absolutament res que no depengui per existir d’altres elements, éssers, etc.

Activitats

Començarem la sessió passant als estudiants el vídeo Full de paper…, univers, que consisteix en l’adaptació del text Interésser de Thich Nhat Hanh[1] en el qual fa una explicació amb caràcter poètic sobre l’origen d’un full de paper. Es pot complementar aquest apartat donant a cada estudiant una fotocòpia del text. A continuació el docent pot aprofundir en el tema a partir de plantejar preguntes com: Coneixes alguna cosa que no depengui per existir de cap altra? O bé fer-los intervenir en la recerca d’una cadena d’interdependència per descobrir d’on provénen determinades coses com per exemple el seu esmorzar, l’aigua que veuen, la cadira on s’asseuen, l’edifici on estan, etc.

Xavi Socías

Una vegada han comprès l’explicació del tema Res està aïllat de la resta, plantejarem una breu sessió de respiració conscient. Després que connectin amb la seva respiració inclourem a la sessió un exercici de visualització en el qual els direm que es mirin a si mateixos i comencin a veure de què depenen ells, que vagin a poc a poc deixant que les imatges els envaeixin de manera que puguin percebre’s a si mateixos interconnectats amb la resta de l’univers de la mateixa manera que ho estava el full de paper. Una opció que pot facilitar la comprensió seria fer la visualització de manera que pensin en concret amb els ingredients del seu esmorzar diari i intentin veure quines persones hi ha al darrere. En el cas concret de la llet, que  pensin en el granger que tenia la vaca, amb tota la gent implicada en l’extracció de la llet (màquines, personal humà) i amb els que treballen a la fàbrica per tractar-la,  envasar-la i transportar-la fins a arribar a nosaltres en el moment que ens la prenem.

A continuació se’ls planteja que realitzin per parelles un exercici plàstic consistent a marcar la silueta del seu cos sobre paper d’embalar amb un retolador gruixut. Una vegada acabada la silueta se’ls proposa que plasmin o escriguin a l’interior elements que simbolitzin coses de què depenen, sense les quals ara no serien el que són ni estarien aquí. Pot ser qualsevol cosa i incloure tant la interdependència física (d’on ve l’aigua que conté el meu cos?, i l’aire?), la interdependència en el temps (quins eren els meus avantpassats?, d’on vénen els meus gens?), i fins i tot la interdependència mental (d’on provenen els pensaments?) Com que difícilment hi haurà temps per acabar aquesta feina en una sessió es pot demanar als alumnes que durant la setmana reflexionin sobre el tema, de manera que apuntin tot el que vagin veient i a la següent sessió puguin fer l’exercici de forma més vivencial.

Materials i recursos

Sessió 39

Objectius

Aprofundir en la comprensió de l’origen interdepenent de tot.

Activitats

Començarem la sessió a partir d’una breu sessió de respiració conscient i un exercici de visualització en el qual ens farem conscients de l’aire que respirem de manera que puguin comprendre com difícilment hi ha una barrera clara entre nosaltres i la resta.

Continuaran amb l’exercici del dia anterior, afegint un altre ítem sobre el qual reflexionar. Es tracta de pensar en alguna cosa que en els últims temps hagi estat important per a ells. Quan hagin acabat se’ls demanarà que per cada element que hagin introduït a l’interior de la silueta, obrin el contorn exterior, o sigui que esborrin la línia, de manera que aquesta vagi quedant discontínua.

Una vegada acabat l’exercici poden penjar les figures per fer-ne fotografies i deixar constància del procés d’aprenentatge. Per tancar el tema estaria bé passar el vídeo Powers of ten i reflexionar en petits grups. Pot ser d’utilitat les pautes de reflexió: De l’àtom a l’univers, de l’univers a l’àtom. Finalment poden acabar explicant a la resta les qüestions i conclusions a les quals han arribat.

Materials i recursos

Avaluació

L’avaluació formativa es realitzarà en petits grups a partir de la visualització de Powers of ten o d’unes pautes de reflexió, i es posaran en comú les experiències i opinions.[1] Thich Nhat Hanh, Cap a la pau interior. Angle Editorial

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.    Más información
Privacidad