UD 15 – Objetivos y metodología

Objectius

Entendre que cada època i cultura tenen al darrere uns principis i creences.

Comprendre com l’art reflecteix el pensament i les creences de cada època.

Reflexionar sobre quins són els principis i creences vigents en la nostra època i concretament en la nostra societat.

Fer-nos preguntes, per esbrinar quins són els nostres principis.

Comprendre com uns principis basats en valors ètics ens poden ajudar molt a desenvolupar el millor de nosaltres.

Introduir en les sessions els espais metodològics de motivació i de dedicació.

Roseta

Metodologia

Començarem la sessió amb un exercici de respiració conscient que servirà per trencar la dinàmica de les altres classes o de les preocupacions que puguin tenir i els ajudi a prendre més consciència de si mateixos i del que se’ls proposa aprendre. És important en aquest últim bloc introduir els apartats de motivació i de dedicació. Els temes anteriors ens han servit per comprendre la interacció absolutament de tot, per entendre que tot el que tenim prové dels altres, per veure els beneficis de la generositat, del perdó, de l’agraïment, etc. El tema central d’aquest bloc: Trobar sentit, és comprendre que tot canvia, que res dura per sempre i que per tant és important preguntar-nos què volem fer amb les nostres vides, ja que el temps passa inexorablement. L’altruisme és l’actitud que proposa l’última de les unitats didàctiques d’aquesta matèria ArtèTIC, com una manera de trobar sentit. La motivació i la dedicació constitueixen els apartats metodològics que aporten el component altruista. En la motivació que es realitza al començar la sessió, es pretén també connectar amb les pròpies capacitats i predisposar l’estudiant per generar interès pel que s’està treballant de manera que pugui treure el millor de si mateix, pel bé propi i col·lectiu. La dedicació seria l’apartat que tanca el procés d’aprenentatge i genera el desig de compartir-ho amb els altres. S’afavoreix així la idea de responsabilitat universal i la noció que el canvi personal contribueixi a la transformació social.

Per facilitar la comprensió del tema, els proposarem fer un breu recorregut en el temps per preguntar-se què era important en una determinada època, en què creien les persones que hi vivien, quins eren els motius que els van portar a realitzar determinades obres o en què confiaven per ser més feliços. L’experimentació els portarà a conèixer una eina de la web 2.0, i a preguntar-se quins són els principis i valors imperants en la societat actual. A partir de la reflexió conjunta els proposarem que indaguin quins principis individuals tenen i integrin el que han après de manera que repercuteixi en un benestar més gran.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.    Más información
Privacidad