UD 16 – Activitats i avaluació

Activitats i temporització

Sessió 56

Objectius

Observar com és el camí que estan fent.

Escoltar-se per veure què volen fer realment amb les seves vides.

Comprendre que les petites decisions van fent camí i fixar-se més en el que fan.

Donar forma al que senten.

Activitats

Començarem la sessió amb un breu espai dedicat a centrar-se i a intentar alliberar la ment de les preocupacions, neguits i idees prèvies que puguin tenir, de manera que comencin la classe amb la millor disposició possible. De vegades els estudiants no veuen la necessitat d’aquest espai dedicat a connectar. Se’ls ha d’anar recordant la importància que té aquesta activitat ja que predisposa a aprendre i els fa connectar amb la seva part més intuïtiva. Tal com vam començar a fer en el tema anterior, al finalitzar la sessió de respiració conscient s’introduiran algunes paraules que serveixin per motivar-los de cara a la sessió que faran. Per exemple, que els serveixi per connectar amb ells mateixos i saber més clarament què volen fer, i que les seves accions repercuteixin positivament en els altres companys. A continuació se’ls mostrarà la presentació que s’ha preparat per introduir el tema. En aquesta unitat es distingeixen dues parts clarament diferenciades. A la primera part es tractarà el tema de les aspiracions a partir de percebre el canvi com un motor i a la vegada com una possibilitat real d’actuar de forma diferent.

Per començar el tema, estaria bé donar-los com a apunts la primera part que parla de què són les aspiracions, de manera que es generi un espai de reflexió. A continuació es visualitzarà el glogster Aspiracions, i concretament s’obriran els materials que estan situats al núvol superior. El poema d’Antonio Machado a partir del vídeo musicat per Joan Manel Serrat i el rap i altres cançons serviran d’introducció al tema. En aquest apartat seria adequat mostrar-los també el vídeo sobre la cançó Todo cambia, de Mercedes Sosa, perquè els connecta amb el que hem treballat en el tema anterior i els pot inspirar ja que obre un món de possibilitats. També pot servir fer-los escoltar la cançó Moving, de Macaco, ja que és molt engrescadora i motivadora i planteja aspiracions que van més enllà d’un mateix.

L’exercici que es demanarà als estudiants per treballar aquest tema de forma més experimental serà proposar-los que pintin com veuen ells el camí que estan creant amb els seus passos. Es tracta que dibuixin dos camins, un que fa referència al que ja han viscut i un altre que seria el que de veritat té en compte les aspiracions de futur. Per poder connectar amb la seva part més intuïtiva estaria bé que abans de començar els dibuixos estiguin uns minuts en silenci.

Es pot utilitzar qualsevol material, des de llapis de colors fins a pintures o ceres si es vol treballar de forma més pictòrica. El millor seria oferir un ampli ventall de materials perquè puguin escollir, però si no és possible l’exercici es pot realitzar fins i tot amb llapis, en blanc i negre. Es dedicarà la resta de la classe a treballar en aquest tema i se’ls proposarà que aprofitin per reflexionar sobre això a casa i que el proper dia portin els dos dibuixos acabats.

Es tancarà la sessió amb un breu espai d’interiorització perquè cada alumne pugui comprendre què és el que aquella sessió li ha aportat. Es pot tancar amb una frase: “Desitgem que realment la classe hagi estat profitosa per a tots”.

Materials i recursos

Sessió 57

Objectius

Compartir experiències per comprendre millor què vol dir fer camí.

Veure la diversitat d’aspiracions, a partir de les explicacions dels companys.

Comprendre millor el que pensen i senten a partir del fet de donar-li paraules.

Comprendre que fa falta valentia per tirar endavant el que un creu que ha de fer.

Comprendre que la valentia passa moltes vegades per la sinceritat amb un mateix, i  que no es tracta de fer coses agosarades, sinó que pot consistir a fer petits canvis  en nosaltres mateixos.

Activitats

Es començarà amb l’espai dedicat a centrar la ment i a continuació realitzarem l’apartat de la motivació, de la mateixa manera que en la sessió anterior.

Cada alumne comentarà els dibuixos que ha realitzat als seus companys, i el professor enregistrarà els comentaris i les imatges. Si hi ha espai a les parets de l’aula estaria bé enganxar tots els dibuixos de manera que facin com una serp, representant el camí conjunt que fan totes les persones de l’aula.

A continuació es presentarà l’apartat de la valentia i s’obrirà el glogster Aspiracions del dia anterior, però aquest cop anirem al núvol de sota on hi diu L’art de la valentia. L’enllaç ens porta a una presentació en què es mostren cinc persones que s’han dedicat a l’art i han estat valentes. Cadascuna d’elles s’ha hagut d’enfrontar a diferents reptes i l’art ha estat un element cabdal per poder-ho fer. L’elecció d’aquests artistes valents ha estat realitzada ampliant el context artístic i incorporant-hi un poeta, un músic, un cantautor i un director de cinema.

A partir de la presentació es planteja un guió de reflexió sobre l’art de la valentia en què es treballaran tant aspectes concrets dels artistes presentats com altres materials de l’annex (si es vol ampliar aquest apartat amb altres materials es proposen els vídeo Pianista de quatre ditsDiscurs de Steve Jobs, creador del MACValentia). Aquest apartat es compartirà amb la resta de companys, primer treballant en petits grups i després posant-ho en comú, de manera que la conclusió seria definir entre tots què vol dir ser valent. Per ampliar les reflexions a què s’hagi pogut arribar estaria bé fotocopiar per a cada estudiant el primer apartat del tema on parla de què és la valentia.

S’acaba la sessió amb un apartat que servirà per integrar el que han après realment. Se’ls donarà un post-it i després d’un minut de silenci hauran d’apuntar el que de forma intuïtiva els ve a la ment. Per últim, una frase del tipus “que realment el que hem après cadascú de nosaltres repercuteixi beneficiosament en tots” tancarà la classe.

Materials i recursos

Sessió 58

Objectius

Comprendre de forma vivencial quins són els propis reptes i veure on els cal posar valentia per vèncer les dificultats que trobin en el camí.

Comprendre com les actituds treballades en aquesta matèria els poden servir per transformar problemes freqüents que els impedeixin avançar.

Comprendre com l’art ens permet acostar-nos a la nostra part més sensible i ens parla sobre nosaltres mateixos. És un mètode molt útil de creixement.

Activitats
Habitació d’hotel – Edward Hopper

Després de l’apartat dedicat a connectar i a motivar-se perquè la classe sigui profitosa, el professor els mostrarà les imatges que ha fotografiat a partir dels dibuixos que van fer sobre el camí que veuen al seu davant. A continuació es tracta que recordin el que van pintar, de la manera més vivencial possible, i que això els porti a reflexionar sobre quins problemes concrets veuen al seu davant. Poden pensar en situacions concretes que els preocupin especialment. Per fer-los connectar amb la valentia dels artistes treballats estaria bé també tornar a posar-los els vídeos del segon núvol, o bé visualitzar algun dels vídeos dels annexos (en cas que no hi hagués hagut prou temps). Es proposa a continuació que expliquin a un company algun problema que els preocupi. A l’acabar, el company li oferirà una carta ArtèTIC de les que s’adjunten als annexos. La carta posarà el nom d’una de les unitats treballades a classe, i la idea és que l’estudiant descobreixi de forma creativa com el contingut de la unitat que ha escollit pot ajudar-lo davant la situació exposada. La persona que escolta i ofereix les cartes pot aportar la seva interpretació més neutral, ajudant-lo a interpretar com pot donar llum al conflicte a partir de la carta que li ha sortit. Es repetirà l’exercici de manera que després sigui l’altre estudiant el que plantegi el seu problema.

El docent imprimirà un o dos jocs de les cartes que es donen per fer l’activitat, però també els pot facilitar l’enllaç o bé imprimir un joc per persona, de manera que cadascú tingui les setze cartes corresponents a les unitats didàctiques treballades i les pugui utilitzar sempre que ho necessiti.

Es pot realitzar l’exercici dues vegades, en funció del temps i canviant les parelles. Finalment es pot fer una sessió conjunta en què els estudiants que ho vulguin comentin als seus companys quina visió nova els han aportat les cartes i com creuen que aquesta manera de pensar els beneficiarà.

Es tanca la sessió de la mateixa manera que en la unitat anterior, amb una frase resum per part de cadascú, amb un post-it que després es pot compartir i un desig que el que s’hagi treballat aquell dia repercuteixi de manera positiva en tota la classe i indirectament en tota la gent que els envolta.

Materials i recursos
  • Muntatge amb les fotografies que ha fet el docent sobre els camins que han pintat.
  • Joc de cartes ArtèTIC.
  • Post-it (notes adhesives).

Avaluació

L’apartat de reflexió es realitzarà a partir del que hagin pogut integrar. Servirà el qüestionari de reflexió sobre l’art de la valentia i els notes adhesives finals de les diferents unitats.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.    Más información
Privacidad